აბორტი და მედია

ირმა კახურაშვილი

პირველად აბორტის შესახებ საკმაოდ გვიან, 18 წლის ასაკში გავიგე. მე „სხვა“ თაობა ვიყავი. ჩვენ – „სხვებს“, არც ინტერნეტი გვქონდა, არც ლიტერატურა რეპროდუქციული საკითხების შესახებ, ამაზე არც ოჯახში საუბრობდნენ და თუ მსგავსი თემებით ბიბლიოთეკართან დაინტერესდებოდი, ის მრისხანედ ჩაგეძიებოდა: „რაშია საქმე? რამე ხომ არ მოხდა?“, შემდეგ კი მწველი სირცხვილისაგან მხოლოდ ისღა დაგრჩებოდა, მიწა გაგსკდომოდა და უკვალოდ ჩაეტანე.     

Continue reading “აბორტი და მედია”