ტელეაბორტი – გონივრული ალტერნატივა

მკვლევართა დაკვირვებით, ლოქდაუნის შედეგად შესაჩნევად გაიზარდა „ტელეაბორტების“ პოპულარობა – პროცედურა, რომელიც არ საჭიროებს ქალის კლინიკაში მისვლას. ტელემედიცინის წყალობით, ქალი კონსულტაციას და სამედიცინო დახმარებას დისტანციურად, ტელეფონით ან ინტერნეტით იღებს.

აბორტის უფლებისთვის მებრძოლთა განცხადებით, მედიკამენტური აბორტის შემთხვევაში ტელემედიცინის სიკეთით სარგებლობა აუცილებელია, რადგან ამ მეთოდით აბორტი თანაბრად ხელმისაწვდომი ხდება მოსახლეობის ყველა ფენისთვის, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფებისთვის.

როგორ მუშაობს „აბორტი ტელეფონით“, რამდენად უსაფრთხოა ის, შესაძლებელია თუ არა მისი დამკვიდრება ქვეყნებში, სადაც ამის გამოცდილება არ არსებობს? ამ კითხვაზე  დღევანდელი ბლოგით გიპასუხებთ.  

Continue reading “ტელეაბორტი – გონივრული ალტერნატივა”